Object

Title: Rola europejskich modeli polityki społecznej w redukowaniu ubóstwa

Title in english:

The Role of European Models of Social Policy in Reducing Poverty

Creator:

Swatek, Małgorzata

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 64, s. 184-196

Abstrakt:

W Europie funkcjonuje co najmniej kilka różnych modeli polityki społecznej, ponieważ każde państwo ma odmienne uwarunkowania historyczne, kulturalne, gospodarcze i demograficzne. Jednak wszystkie państwa są zgodne co do tego, że w dzisiejszym cywilizowanym świecie nie można pozostawić swojego obywatela bez środków do życia i państwo jest zobowiązane do udzielenia mu niezbędnej pomocy. Dlatego też polityka społeczna jest szczególnie nastawiona na walkę z ubóstwem i państwo odgrywa tu istotną rolę. Najbardziej syntetycznym wskaźnikiem, który obrazuje zaangażowanie państwa w stwarzanie gwarancji bezpieczeństwa socjalnego, jest udział wydatków na zabezpieczenie społeczne w PKB. Wydatki publiczne przeznaczone na politykę rynku pracy mają szczególnie duże znaczenie, gdyż biedą są zagrożone głównie osoby wykluczone z aktywnego udziału w rynku pracy. Okazuje się, że godna praca jest najbardziej stabilną sytuacją i najlepiej chroni przed niewystarczającą ochroną. Wielu ekonomistów twierdzi, że koncepcja europejskiego państwa opiekuńczego przegra w starciu z amerykańskimi i azjatyckimi wzorcami ustrojowymi. Dlatego też konieczne są gruntowne reformy, będące odpowiedzią na zmiany społeczno-ekonomiczne, w tym szczególnie demograficzne, jednak mimo to polityka socjalna będzie zawsze odgrywała istotną rolę w europejskich systemach gospodarczych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:122857

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 64 ; Ekonomia, vol. 1 ; Stosunki międzynarodowe

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information