Object

Title: Wpływ zarządzania łańcuchem wartości na kształtowanie grup strategicznych w sektorze polskich banków spółdzielczych

Title in english:

Impact of Value Chain Management on the Formation of Strategic Groups in the Sector of Polish Cooperative Banks

Creator:

Adamczyk, Artur

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2023; vol. 67, nr 2, s. 1-12

Abstrakt:

Celem artykułu jest zastosowanie analizy czynnikowej do badania sektora banków spółdzielczych przy wykorzystaniu teorii dotyczących grup strategicznych oraz teorii łańcucha wartości sformułowanej przez Portera. Do badań ilościowych wykorzystane zostały dane 325 banków spółdzielczych działających na terenie Polski za okres 2008-2020. Przy ich użyciu zobrazowano zmiany zachodzące w bankach spółdzielczych na tle sytuacji makroekonomicznej, a także zilustrowano rozpiętość działań biznesowych prowadzonych przez poszczególne podmioty. Zastosowanie analizy czynnikowej pozwoliło wyodrębnić 11 faktorów, których interpretacja przynosi bardziej syntetyczną wiedzę o realizowanej strategii przez poszczególne banki. Szczególne znaczenie mają cztery odkryte zmienne określające politykę produktową banku, które zostały wykorzystane do wyodrębnienia grup strategicznych w sektorze banków spółdzielczych. Uzyskane wyniki umożliwiają pogłębioną analizę modeli biznesowych banków spółdzielczych. Pozwalają również na budowanie ocen skuteczności realizowanej strategii rynkowej i efektywnościowej dla poszczególnych grup strategicznych.

Publisher:

Publishing House of Wroclaw University of Economics and Business

Place of publication:

Wroclaw

Date:

2023

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2023.2.01 ; oai:dbc.wroc.pl:122131

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2023; vol. 67, nr 2

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information