Object

Title: Uwagi o funkcjonujących definicjach przeciętnego zwrotu OFE

Title in english:

Some Remarks about the Functioning Definitions of the Average Return of OFE

Creator:

Białek, Jacek

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 117, s. 34-43

Abstrakt:

W polskim prawie funkcjonuje definicja przeciętnej stopy zwrotu grupy Otwartych Funduszy Emerytalnych, która - jak pokazano [zob. Gajek, Kałuszka 2000] - nie spełnia pewnych ekonomicznie zasadnych postulatów. W pracy [Białek 2005] proponuje się alternatywną definicję i udowadnia, iż wartości omówionych miar z reguły tworzą określony porządek. Okazuje się jednak, że relacje zachodzące pomiędzy miarami mogą się zmieniać, a w pewnych ekstremalnych sytuacjach miary te wykazują anomalne zachowania. Wybór odpowiedniej miary oceny efektywności OFE jest więc nadal kwestią otwartą, a jednoczeń- nie bardzo ważną, ze względu na ustawowo określony tzw. minimalny zwrot. W pracy dokonano porównania wymienionych miar i poddano dyskusji ich stosowalność. Rozważania dotyczą modelu stochastycznego z czasem dyskretnym.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:121988

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 117 ; Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information