Object

Title: Elektroniczna administracja - usługi publiczne dla przedsiębiorstw w Polsce. Stan obecny i perspektywy

Title in english:

E-Government - Public Services for Businesses, State of the Art and Prospects

Creator:

Moroz, Mirosław

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 89, s. 186-198

Abstrakt:

Artykuł porusza problematykę wykorzystania Internetu przez administrację do świadczenia usług publicznych dla przedsiębiorstw. Wskazano na zalety wdrożenia e-administracji, zarówno z punktu widzenia organów administracyjnych, jak i przedsiębiorstw, zaprezentowano aktualny stan i zakres e-usług publicznych wykonywanych dla sfery biznesu, jak również perspektywy dalszego rozwoju e-administracji w Polsce. Obecnie wdrożonych jest szereg e-usług dla przedsiębiorstw, co jednak nie oznacza, że wszystko zostało w tej materii zrobione. Dalsze perspektywy rozwoju e-administracji w kontekście przeanalizowanych szans i zagrożeń również wyglądają optymistycznie.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:121766

Language:

pol

Relation:

Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 89

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information