Object

Title: Ochrona własności intelektualnej jako instrument rozwoju gospodarki opartej na wiedzy

Title in english:

Protection of Intellectual Property - a Tool for the Development of Knowledge-Based Economy

Creator:

Dereń, Aldona Małgorzata

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 93, s. 43-49

Abstrakt:

Regulacje prawne, zwłaszcza w dziedzinie własności intelektualnej, decydują o rozwoju działalności innowacyjnej czy działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw. Niska jakość tych regulacji i słaba znajomość norm wśród przedsiębiorców jest istotną barierą w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, w której przewaga konkurencyjna przedsiębiorstw coraz rzadziej uzależniona jest od tradycyjnych składników kapitałowych. Obecnie zasoby własności intelektualnej uznaje się za tworzące wartość dodaną przedsiębiorstwa. W tej sytuacji doskonalenie jakości przyjętych regulacji prawnych w zakresie własności intelektualnej, zwłaszcza zaś uproszczenie funkcjonowania otoczenia prawnego i zmniejszenie kosztów ochrony własności intelektualnej, jest warunkiem rozwoju działalności innowacyjnej charakteryzującej gospodarkę opartą na wiedzy.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:121641

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 93 ; Wiedza w gospodarce i gospodarka oparta na wiedzy. Edukacja w gospodarce opartej na wiedzy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information