Object structure
Title:

Rola gospodarki niemieckiej w kształtowaniu wartości światowych przepływów kapitału

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Role of German Economy in the World-Scale Capital Flow Shaping

Creator:

Stawicka, Magdalena Kinga

Subject and Keywords:

Niemcy ; bezpośrednie inwestycje zagraniczne ; napływ/odpływ BIZ ; przepływ kapitałowy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 111, s. 712-720

Abstrakt:

Pod względem skumulowanej wartości bezpośrednich inwestycji zagranicznych na koniec roku 2007 Niemcy osiągnęły wartość 629 mld dolarów dla napływu BIZ (6. miejsce na świecie - 4,1-procentowy udział w tworzeniu skumulowanej wartości dla całego świata) oraz 1235 mld dolarów dla odpływu kapitału zagranicznego, co dało im 4. miejsce na świecie, po Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz Francji. Celem niniejszego artykułu jest próba oceny znaczenia gospodarki niemieckiej w kształtowaniu światowych przepływów kapitałowych na podstawie danych statystycznych dotyczących bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Analizie poddane zostały wartości BIZ napływające do omawianej gospodarki oraz zobrazowana została skala zjawiska inwestowania za granicą firm niemieckich od początku lat 70. aż do końca roku 2007.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 111 ; Polityka ekonomiczna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: