Object structure
Title:

Ekonomia społeczna jako - odkrywane na nowo - podejście do rozwiązywania problemów społecznych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Social Economy as a Discovered a New Approach to Solving Social Problems

Creator:

Zimoch, Izabela

Subject and Keywords:

ekonomia społeczna ; podmioty ekonomii społecznej ; finansowanie

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 111, s. 909-921

Abstrakt:

Koncepcja ekonomii społecznej odnosi się do zorganizowanych działań, które przede wszystkim mają na celu pomoc osobom defaworyzowanym. Działania te oparte są najczęściej na dobrowolnym uczestnictwie, członkostwie i zaangażowaniu takich osób. Głównym celem jest dobro publiczne lub działanie na rzecz członków danej organizacji, a nie zysk. Przykłady podmiotów ekonomii społecznej w Polsce świadczą o tym, iż mogą one prowadzić różnoraką działalność. Jednak szczególne cechy sektora ekonomii społecznej sprawiają, że podmioty te napotykają na szereg trudności, w tym głównie związanych z pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 111 ; Polityka ekonomiczna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: