Object structure
Title:

Koniec prosperity? : Hiszpania w dobie kryzysu finansowego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The End of Prosperity? : Spain during the Financial Crisis

Creator:

Piecuch, Jakub

Subject and Keywords:

Hiszpania ; Unia Europejska ; kryzys finansowy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 111, s. 573-583

Abstrakt:

Globalny kryzys finansowy ma wpływ na gospodarki wszystkich państw Unii Europejskiej. Niektóre kraje członkowskie mają jednak większe problemy ekonomiczne i społeczne niż inne, i do tej grupy można zaliczyć Hiszpanię. Przyczyny ekonomicznych perturbacji mających miejsce w tym iberyjskim państwie mają swe źródło w kilku czynnikach: sile powiązań hiszpańskiego systemu finansowego z systemem międzynarodowym, zależności gospodarki hiszpańskiej od wymiany międzynarodowej oraz w spadku popytu globalnego i załamaniu na rynku nieruchomości. Ostatecznie spadek aktywności gospodarczej, olbrzymie bezrobocie, rozrastająca się szara strefa wraz z bardzo wysokim deficytem budżetowy oraz systematycznie rosnącym długiem publicznym sugerują, że w przypadku Hiszpanii powrót koniunktury gospodarczej może nastąpić dopiero w kilkuletniej perspektywie czasu.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 111 ; Polityka ekonomiczna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: