Object structure
Title:

Rola kultury organizacyjnej w stymulowaniu zachowań twórczych i innowacyjnych we współczesnych podmiotach gospodarczych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Role of Organisational Culture in Simulation of Creative and Innovative Behavior in Modern Enterprises

Creator:

Brojak-Trzaskowska, Małgorzata

Subject and Keywords:

kultura organizacyjna ; innowacje i kreatywność ; innowacyjna kultura organizacyjna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 111, s. 71-80

Abstrakt:

W artykule zawarto rozważania na temat wybranych aspektów kultury organizacyjnej i ich wpływu na działalność innowacyjną współczesnych podmiotów gospodarczych. Główny przedmiot zainteresowań badawczych skoncentrowano na wyjaśnieniu pojęcia kultury organizacyjnej, omówieniu jej rodzajów i funkcji, jakie pełni w przedsiębiorstwie. Ponadto, przybliżono zależności między kreatywnością a innowacją. W zasadniczej części opracowania przedstawiono atrybuty innowacyjnej kultury organizacyjnej.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 111 ; Polityka ekonomiczna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: