Object structure
Title:

Współczesne dylematy rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w Polsce na przykładzie żywności niszowej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Dilemmas of Development of Entrepreneurship in the Rural Areas in Poland on the Niche Food Example

Creator:

Borkowska, Agnieszka

Subject and Keywords:

przedsiębiorczość ; produkty tradycyjne i regionalne ; obszary wiejskie

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 111, s. 56-70

Abstrakt:

Artykuł jest próbą nakreślenia roli i pozycji organizacji w kreowaniu i rozwoju produkcji wyrobów tradycyjnych i regionalnych na obszarach wiejskich. Wskazuje na obecne i przyszłe zagrożenia będące rezultatem początkowej fazy rozwoju rynku żywności niszowej w Polsce. Autorka analizuje znaczenie przedsiębiorczości w kraju i pokazuje, że efektywna inicjatywa polega między innymi na ewoluowaniu społecznej współpracy w procesie współdecydowania o kierunku wdrażania koncepcji rozwoju obszarów wiejskich. Jest ważne, aby w kreowaniu i tworzeniu planu wykorzystywać tematy odnoszące się do kwestii jakości życia mieszkańców, tworzenia wartości dodanej lokalnych produktów, szczególnie ułatwiając im dostęp do rynku poprzez małe i średnie inicjatywy - przedsiębiorstwa, które będą wykorzystywały naturalne i kulturowe dziedzictwo tego terenu.Artykuł jest próbą nakreślenia roli i pozycji organizacji w kreowaniu i rozwoju produkcji wyrobów tradycyjnych i regionalnych na obszarach wiejskich. Wskazuje na obecne i przyszłe zagrożenia będące rezultatem początkowej fazy rozwoju rynku żywności niszowej w Polsce. Autorka analizuje znaczenie przedsiębiorczości w kraju i pokazuje, że efektywna inicjatywa polega między innymi na ewoluowaniu społecznej współpracy w procesie współdecydowania o kierunku wdrażania koncepcji rozwoju obszarów wiejskich. Jest ważne, aby w kreowaniu i tworzeniu planu wykorzystywać tematy odnoszące się do kwestii jakości życia mieszkańców, tworzenia wartości dodanej lokalnych produktów, szczególnie ułatwiając im dostęp do rynku poprzez małe i średnie inicjatywy - przedsiębiorstwa, które będą wykorzystywały naturalne i kulturowe dziedzictwo tego terenu.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 111 ; Polityka ekonomiczna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: