Object structure
Title:

Menedżer w roli inicjatora i propagatora kluczowych wartości organizacyjnych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Manager in the Role of the Initiator and Promoter of Core Values

Creator:

Świątek-Barylska, Ilona

Subject and Keywords:

zarządzanie przez wartości ; kluczowe wartości ; menedżer ; zachowania ; zarządzanie zasobami ludzkimi ; metody zarządzania

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115, s. 774-783

Abstrakt:

W artykule zaprezentowano rolę kadry zarządzającej w procesie zarządzania przez wartości. Na podstawie literaturowych wyników badań przedstawiono założenie o konieczności odwołania się do kluczowych wartości jako metody zarządzania współczesnymi organizacjami. Istotną rolę w tym procesie odgrywa kadra zarządzająca, która musi, jeśli działania mają być zakończone sukcesem, aktywnie uczestniczyć w każdym z etapów prac. W tekście omówiono rolę kadry menedżerskiej na każdym z tych etapów. Szczególne znaczenie przypisano zachowaniom demonstrowanym przez menedżerów jako deklaracji rzeczywistej internalizacji wartości firmowych i jednocześnie wzorzec dla zachowań podwładnych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115 ; Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: