Object structure
Title:

Możliwości wnioskowania w ramach POKL w celu podniesienia kwalifikacji kierowniczych w przedsiębiorstwach

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Possibilities of Applying for the EU Funds to Raise Managerial Qualifications within the Operational Programme Human Capital

Creator:

Tracz-Krupa, Katarzyna

Subject and Keywords:

fundusze unijne ; POKL ; szkolenia ; kadra kierownicza

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115, s. 784-791

Abstrakt:

Celem niniejszego artykułu jest wskazanie możliwości aplikowania o środki unijne w ramach jednego z sześciu programów operacyjnych - Programu operacyjnego "Kapitał ludzki" (POKL) - w celu podniesienia kwalifikacji kierowniczych. Realizacji tego zamierzenia służy prezentacja celów i podstawowych obszarów wsparcia tegoż programu oraz priorytetów ukierunkowanych stricte na rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach. W końcowej części referatu dokonano charakterystyki wybranych projektów, wyróżnionych w konkursie pn. Dobre praktyki Europejskiego Funduszu Społecznego, organizowanym przez Ministra Rozwoju Regionalnego.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115 ; Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: