Object structure
Title:

Dobór menedżerów w grupach kapitałowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Chief Executive Officers' Selection in Holdings

Creator:

Zając, Czesław

Subject and Keywords:

grupa kapitałowa ; rozwój menedżerów ; instrumenty polityki personalnej

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115, s. 856-863

Abstrakt:

W opracowaniu przedstawiono problematykę doboru na stanowiska menedżerskie w grupach kapitałowych. Zaprezentowano zasady, jakimi powinni kierować się decydenci odpowiedzialni za rekrutację i selekcję na te stanowiska, a także omówiono korzyści i wady unii personalnej jako wyznacznika doboru kandydatów na członków rad nadzorczych oraz członków zarządów spółek zależnych. Dokonano również oceny możliwości i zasadności wykorzystania Assessment Center oraz testów psychologicznych jako narzędzi doboru kadry kierowniczej w grupach kapitałowych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115 ; Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: