Object structure
Title:

Menedżer jako doradca i mentor w karierze

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Manager as a Consultant and Mentor in Career-Focused Development

Creator:

Miś, Alicja

Subject and Keywords:

menedżer ; doradztwo w karierze ; mentoring ; coaching

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115, s. 522-532

Abstrakt:

Doradztwo i mentoring w karierze są ważną, a zarazem specyficzną aktywnością związaną w organizacji z rolą menedżera. Menedżer jako mentor daje wsparcie, pomaga i udziela rad młodszym członkom załogi. Konsultant z kolei to osoba o specyficznej, profesjonalnej wiedzy, psychologicznych i interpersonalnych umiejętnościach, dająca wsparcie w kształtowaniu ścieżki kariery w ogóle. Obie role realizowane są na różne sposoby i mogą być charakteryzowane według takich kryteriów, jak: rodzaj niezbędnej wiedzy (profesjonalna vs. psychologiczna), długość trwania interwencji (sytuacyjna vs. dłużej trwające wsparcie), umiejscowienie roli organizacyjnej (działalność podstawowa vs. działalność peryferyjna), oczekiwane rezultaty (lepsze dopasowanie indywidualnych potrzeb do możliwości organizacji vs. lepsze rozumienie indywidualnych oczekiwań i ograniczeń).

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115 ; Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: