Object structure
Title:

Zadania działu HR z zakresu zarządzania wiedzą

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

HR department's Tasks in the Field of Knowledge Management

Creator:

Mikuła, Bogusz

Subject and Keywords:

zarządzanie wiedzą ; zarządzanie zasobami ludzkimi ; zarządzanie talentami ; zarządzanie pracownikami wiedzy ; zarządzenie kapitałem ludzkim

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115, s. 512-521

Abstrakt:

Celem artykułu jest zaprezentowanie zmian w filozofii i zakresie działania działów zarządzania zasobami ludzkimi organizacji w związku z zarządzaniem wiedzą. Omówione zmiany objęły zagadnienia: 1) stosownego dla uwarunkowań gospodarki opartej na wiedzy ujęcia struktury ludzi pracujących dla organizacji, 2) wprowadzenia do praktyki działu HR koncepcji zarządzania kapitałem ludzkim ze szczególnym uwzględnieniem problematyki pozyskiwania i sterowania zachowaniami pracowników wiedzy i talentów. Wskazano także główne inicjatywy realizowane przez dział HR w związku z zarządzaniem wiedzą organizacji oraz czynniki determinujące ich przebieg pod względem merytorycznym.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115 ; Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: