Object structure
Title:

Kształtowanie kultury organizacyjnej a zarządzanie wiedzą

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Forming Organizational Culture and Knowledge Management

Creator:

Mesjasz, Joanna ; Michalak, Martyna

Subject and Keywords:

kultura organizacji ; wewnątrzorganizacyjne kryteria sukcesu ; zarządzanie wiedzą

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115, s. 503-511

Abstrakt:

W artykule zostały zaprezentowane badania przeprowadzone w spółce matce międzynarodowej grupy kapitałowej z branży spożywczej. Zdiagnozowana została kultura organizacyjna, a następnie przeanalizowano związki pomiędzy kulturą a promowanymi w organizacji wzorcami sukcesu. Najsilniejszy związek ze sprzyjającymi wiedzy wartościami kultury, takimi jak wysoka tolerancja niepewności, równość i wspólnotowość, ujawniły następujące kryteria: kreatywność, wiara we własne możliwości, gotowość uczenia się, intuicja, otwartość umysłu i niepoddawanie się, mimo ponoszenia porażek. Można zatem wnioskować, że promowanie takich właśnie kryteriów zarówno w procesach selekcjonowania, motywowania, jak i oceniania pracowników przyczyni się do uformowania kultury organizacyjnej wspierającej wewnątrzorganizacyjny transfer wiedzy.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115 ; Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: