Object structure
Title:

Kształtowanie klimatu dla efektywnego zarządzania wiedzą w organizacji

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Forming a Climate for Efficient Knowledge Management in an Organization

Creator:

Mesjasz, Joanna

Subject and Keywords:

klimat organizacyjny ; klimat dla wiedzy ; styl kierowania ; efektywność

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115, s. 491-501

Abstrakt:

Celem artykułu jest zaprezentowanie rezultatów badania klimatu organizacyjnego w przedsiębiorstwie z branży telekomunikacyjnej, które wprowadza nowoczesne systemy wspomagające zarządzanie wiedzą. W diagnozowanej organizacji zidentyfikowano wiele obszarów, dla których klimat nie był dobry - zwłaszcza komunikacja, relacje z przełożonymi i możliwości rozwoju zawodowego. Jednocześnie wymienione obszary ujawniały najsilniejszy związek z efektywnością osobistą pracowników. Można zatem wnioskować, że poprawa klimatu organizacyjnego, zwłaszcza w obszarze współpracy z przełożonymi oraz komunikacji, może najszybciej skutkować przyrostem efektywności własnej, a w konsekwencji efektywności organizacyjnej. Zalecane jest zatem, aby równolegle z wdrażanymi rozwiązaniami systemowymi w organizacji tej rozpoczęto prace nad formowaniem klimatu dla wiedzy.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115 ; Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: