Object structure
Title:

Destrukcyjne reakcje na pogwałcenie kontraktu psychologicznego - wyzwanie dla menedżera w branży informatycznej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Destructive Responses to Psychological Contract Breach - Challenge for IT Manager Industry

Creator:

Mazur, Karolina

Subject and Keywords:

kontrakt psychologiczny ; satysfakcja z pracy ; proces tworzenia wartości ; EVLN ; przewaga konkurencyjna ; branża informatyczna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115, s. 481-490

Abstrakt:

W referacie przedstawiono dwie destrukcyjne postawy wynikające z obniżenia satysfakcji z pracy w wyniku pogwałcenia kontraktu psychologicznego. Do postaw tych zaliczono: intencje odejścia z pracy (exit) oraz zaniedbania w pracy (neglect). Obie postawy stanowią wyzwanie dla pracodawców i menedżerów, jednakże postawa neglect łączy się, w opiniach menedżerów, ze szczególnymi problemami wynikającymi z braku możliwości podejmowania formalnych działań.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115 ; Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: