Object structure
Title:

Polityka wynagrodzeń w organizacji opartej na wiedzy

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Reward Policy in a Knowledge-Based Organization

Creator:

Majowska, Magdalena

Subject and Keywords:

organizacja oparta na wiedzy ; zarządzanie wiedzą ; motywowanie ; polityka wynagrodzeń ; projektowanie wynagrodzeń

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115, s. 472-480

Abstrakt:

Właściwie rozpoznana, wykorzystana, a także rozwijana wiedza jest nieodłącznym atrybutem nowoczesnej organizacji. Będąc rezultatem międzyludzkich interakcji, wiążących ją nierozerwalnie z ludzkim działaniem, wiedza wymaga skutecznego zarządzania. Obejmować może ono zarówno jej rozpowszechnianie, wykorzystanie, zachowywanie, rozwijanie, jak i jej pozyskiwanie. Skuteczne wsparcie procesów zarządzania wiedzą oferować może właściwie zaprojektowany system motywacji i bodźców. Z tego też względu w artykule uwagę skoncentrowano na możliwościach, jakie tkwią w kształtowaniu polityki wynagrodzeń właściwej dla organizacji opartej na wiedzy. Starano się wypracować zbiór wytycznych w zakresie wynagradzania, biorąc pod uwagę specyficzne wymogi, jakie stawia pracownikom organizacja oparta na wiedzy.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115 ; Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: