Object structure
Title:

Dostrzeganie przeobrażeń gospodarczych i ich wpływu na przedsiębiorstwo jako kluczowa umiejętność kadry kierowniczej w gospodarce opartej na wiedzy - wyniki badań

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Economic Transformations Recognizing and their Influence on Enterprises as a Key Skill of Managers in Knowledge based Economy. Research Results

Creator:

Kupczyk, Teresa ; Kubicka, Joanna

Subject and Keywords:

umiejętności ; kadra kierownicza ; przeobrażenia gospodarcze ; gospodarka oparta na wiedzy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115, s. 373-389

Abstrakt:

Opracowanie przedstawia rozważania na temat umiejętności dostrzegania przez kadrę kierowniczą współczesnych przeobrażeń gospodarczych i ich wpływu na przedsiębiorstwa. Prezentuje wyniki badań empirycznych pozwalających ustalić opinie menedżerów z Dolnego Śląska dotyczące dokonujących się zmian i ich wpływu na ich organizacje. W artykule podjęto próbę ustalenia, czy i jakie występują różnice w opiniach na ten temat w zależności od stopnia oparcia danej organizacji na wiedzy.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115 ; Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: