Object structure
Title:

Doświadczenia z zarządzania antykryzysowego w spółdzielni - studium przypadku

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Experience from Anti-crisis Management in Cooperative - Case Study

Creator:

Krynicka-Duszyńska, Małgorzata

Subject and Keywords:

komunikacja w systemach kryzysowych ; zarządzanie w systemach kryzysowych ; zespół antykryzysowy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115, s. 364-372

Abstrakt:

Problematyka kryzysu organizacji jest ważna i aktualna, zwłaszcza w obecnej rzeczywistości społeczno-gospodarczej. W niniejszym artykule podjęto próbę charakterystyki przypadku kryzysu, który dotknął podmiot, jakim jest spółdzielnia. Zakres merytoryczny pracy dotyczy w szczególności analizy procesu zarządzania kadrami i komunikowania. Podjęto próbę operacjonalizacji pojęcia "kryzys". W tekście przedstawiono zarys formalnoprawny organizacji i opis sytuacji kryzysowej w spółdzielni uwzględniający fazy jej występowania, a także podjęte działania w celu wyjścia z sytuacji kryzysowej.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115 ; Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: