Object structure
Title:

Likwidacja kwot mlecznych : konsekwencje decyzji politycznej dla producentów mleka w Unii Europejskiej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Milk Quota Abolition : Consequences of the Political Decision for Milk Producers in European Union

Creator:

Baer-Nawrocka, Agnieszka ; Kiryluk-Dryjska, Ewa

Subject and Keywords:

kwotowanie produkcji ; badania symulacyjne

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 111, s. 15-29

Abstrakt:

Celem badań jest symulacja możliwych skutków likwidacji kwot mlecznych dla producentów mleka w Polsce (na poziomie regionalnym) i w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Dokonano porównania sytuacji na rynku mleka w 2020 r. Analiza uzyskanych wyników badań symulacyjnych wykazała, że likwidacja kwot ułatwi racjonalizację przestrzennego rozmieszczenia produkcji mleka z punktu widzenia jej efektywności, co wpłynie na poprawę konkurencyjności UE na rynku globalnym. Analiza rezultatów symulacji na poziomie regionalnym w Polsce pozwala stwierdzić, że brak interwencji kwotowej może doprowadzić do wzrostu efektywności sektora w skali kraju przy jednoczesnym pogłębieniu różnic rozwojowych tego sektora pomiędzy regionami. Na skutek interwencji kwotowej następuje natomiast tendencja do wyrównywania warunków produkcji w skali kraju.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 111 ; Polityka ekonomiczna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: