Object

Title: Funkcjonowanie zespołów wspomagających realizację funkcji personalnej w polskich grupach kapitałowych : wyniki badań empirycznych

Title in english:

Functioning of the Teams Supporting Human Resources Function of Polish Capital Groups : Overview of Empirical Studies

Creator:

Jagoda, Agnieszka

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 114, s. 43-49

Abstrakt:

Wnioski i postulaty wynikające z przeprowadzonych badań powinny zostać poddane dalszej weryfikacji. Procesy koncentracyjne, prowadzące do powstania grup kapitałowych, wciąż się bowiem nasilają. Jednocześnie, zarówno w literaturze przedmiotu, jak i w praktyce gospodarczej, coraz większe znaczenie w osiąganiu celów organizacji przypisuje się zasobom ludzkim. Dalszy brak świadomości kierownictwa grup kapitałowych o randze funkcji personalnej może spowodować, że wskazane w artykule problemy będą się nawarstwiać. Warto zatem kontynuować badania w tym obszarze, zwracając szczególną uwagę na kwestię osiągania synergii w obszarze funkcji personalnej oraz na zidentyfikowanie narzędzi, które mogą tę synergię zapewnić. Jak się wydaje, powoływanie zespołów w obszarze realizacji tej funkcji może odgrywać dla niej rolę integrującą.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:120763

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 114 ; Nauki o Zarządzaniu, vol. 3

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information