Object

Title: Konwergencja cykli w Unii Europejskiej a COVID-19

Creator:

Augustyński, Iwo

Contributor:

Pancer-Cybulska, Ewa. Redakcja ; Baran, Bernardeta. Redakcja ; Szostak, Ewa. Redakcja

Description:

Augustyński, I. (2022). Konwergencja cykli w Unii Europejskiej a COVID-19. W: E. Pancer-Cybulska, B. Baran i E. Szostak (red.), Procesy konwergencji i dywergencji w Europie. Monografia jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Borowcowi (s. 104–122). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Abstrakt:

Wybuch pandemii COVID-19 w 2020 r. można traktować jako największy test spójności gospodarczej i efektywności dotychczasowych procesów konwergencji w Unii Europejskiej. Artykuł ma na celu analizę wpływu pandemii na konwergencję cykliczną mierzoną w trzech wymiarach: realnym (synchronizacja zmian PKB), nominalnym (synchronizacja zmian inflacji) oraz społecznym (synchronizacja zmian zatrudnienia). Aby pokazać wpływ pandemii na konwergencję, w badaniu zastosowano metodę grupowania szeregów czasowych. Dodatkowo przeprowadzono analizę dyspersji mierzonej wskaźnikiem odchylenia standardowego. W ten sposób artykuł ten po raz pierwszy łączy te dwie metody. Wyniki analizy wskazują, że obecny kryzys doprowadził do desynchronizacji gospodarek krajów UE. Ponadto podział na państwa centralne i peryferyjne jest wciąż trwały. Konwergencja społeczna zwiększa się nieustannie od 2013 r. W przypadku PKB różnice między krajami rosną od początku badanego okresu. Natomiast konwergencja inflacji (bez kosztów energii) malała do 2016 r., co zostało jednak niemal w pełni zanegowane późniejszym wzrostem dyspersji.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2022

Resource Type:

rozdział

Resource Identifier:

doi:10.15611/2022.15.2.06 ; oai:dbc.wroc.pl:120011

Language:

pol

Relation:

Procesy konwergencji i dywergencji w Europie : Monografia jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Borowcowi

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Edition name Date
Konwergencja cykli w Unii Europejskiej a COVID-19 Oct 17, 2023

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information