Object

Title: Respect Index - oczekiwania, doświadczenia badawcze i kierunki ewolucji dotyczące pierwszego indeksu zrównoważonego rozwoju notowanego na GPW w Warszawie

Title in english:

Respect Index - Expectations, Experiences and Directions of the Evolution of the First Sustainability Index Quoted on the Warsaw Stock Exchange

Creator:

Dymowski, Jacek

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 156, 13-23

Abstrakt:

Respect Index jest projektem unikalnym i pionierskim w Europie Środkowej. Przeprowadzenie jego pierwszej edycji przyniosło wiele ciekawych doświadczeń zarówno w wymiarze poznawczym, tj. poprzez dostarczenie wiedzy na temat obrazu rodzimych spółek giełdowych, jak i w wymiarze metodologicznym. Celem artykułu jest zaprezentowanie zdobytej podczas projektu wiedzy i oczekiwań poszczególnych grup interesariuszy wobec narzędzia oraz dyskusja o możliwych kierunkach jego ewolucji

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:119734

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 156 ; Społeczna odpowiedzialność organizacji. Metodyka, narzędzia, ocena

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information