Object

Title: Kierunki przemian w opiece zdrowotnej w wybranych państwach Europy Wschodniej i Południowej

Title in english:

Healthcare Changes and Their Directions in Some Eastern and Southern European Countries

Creator:

Kujawska, Justyna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 142, s. 56-69

Abstrakt:

W artykule ukazane są zmiany, jakie zaszły w ochronie zdrowia w latach 1989-2009 na podstawie danych z 14 krajów europejskich. Opisano finansowanie systemu opieki zdrowotnej według różnych modeli. W jednych krajach funkcjonuje scentralizowany system ubezpieczeń zdrowotnych, w innych oparty na rozproszonych kasach chorych. Reforma ochrony zdrowia we wszystkich krajach zwiększyła efektywność korzystania z zasobów ochrony zdrowia. Tendencją negatywną jest rosnący we wszystkich państwach udział wydatków prywatnych w wydatkach ogółem na opiekę zdrowotną oraz istnienie dużej liczby usług specjalistycznych, które nie są finansowane ze składek zdrowotnych.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:119579

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 142 ; Ubezpieczenia zdrowotne z 10-letniej perspektywy. Efektywne zarządzanie finansami ZOZ a systemy rozliczeń

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information