Object

Title: Metody consensusu w odniesieniu do niepełnych pokryć uporządkowanych

Title in english:

Consensus Methods for Incomplete Ordered Coverings

Creator:

Sobieska-Karpińska, Jadwiga ; Hernes, Marcin

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 163, s. 121-129

Abstrakt:

W niniejszym artykule przedstawiono metody consensusu dla niepełnych pokryć uporządkowanych, które w wielu przypadkach stanowią strukturę informacji ekspertowej. Struktura ta znajduje zastosowanie wtedy, gdy ekspert sklasyfikuje elementy zbioru tak, że każdy element należy do jednej klasy lub do wielu klas. Wybór consensusu jest jedną z metod rozwiązywania konfliktów wiedzy w systemach rozproszonych. W artykule przedstawiono definicję niepełnego pokrycia uporządkowanego, przekształcenia niepełnego pokrycia uporządkowanego w inne niepełne pokrycie uporządkowane, definicję funkcji odległości między niepełnymi pokryciami uporządkowanymi, algorytmy consensusu według kryterium C1 i C2. Ponieważ algorytm consensusu według kryterium C2 jest algorytmem heurystycznym, przedstawiono wyniki badania efektywności tego algorytmu.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:119216

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 163 ; Ekonometria = Econometrics, 2011, Nr 30

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information