Object

Title: Konstytucyjne gwarancje ochrony środowiska na przykładzie nałożonych kar przez wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska

Title in english:

Constitutional guarantees of environmental protection on the example of penalties imposed by Provincial Environmental Protection Inspectorates

Creator:

Pilarczyk, Andrzej ; Pilarczyk, Ewa

Contributor:

Bernatek-Zaguła, Izabela. Redakcja

Description:

Zeszyty Naukowe Collegium Witelona, nr 43(2)/2022, s. 39-55

Abstrakt:

W artykule przestawiono problematykę gwarancji konstytucyjnych, które związane są z zagadnieniami dotyczącymi ochrony stanu środowiska naturalnego. Autorzy w niniejszej publikacji zwracają uwagę, że samo dobro wspólne, jakie stanowi środowisko naturalne, jest nie tylko wartością, z której każdy ma prawo korzystać, ale również może implikować nałożenie pewnych obowiązków, obciążeń i ograniczeń swobód obywatelskich. Autorzy dokonują analizy konstytucyjnych gwarancji ochrony środowiska w świetle kar pieniężnych, które zostały nałożone przez Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Środowiska wskutek łamania przepisów o ochronie środowiska. Celem analizy jest weryfikacja, czy działania tych organów przyczyniają się do realizacji konstytucyjnych gwarancji ochrony środowiska. Podstawową metodą badawczą jest analiza ilości wykrytych naruszeń przepisów o ochronie środowiska oraz nałożonych kar przez Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Środowiska w latach 2018 – 2020, obowiązujących aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska, a także publikacji zwartych i artykułów naukowych. W publikacji wykazano, że działania wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska przyczyniają się do konstytucyjnych gwarancji ochrony środowiska w polskim systemie prawnym.

Publisher:

Wydawnictwo Collegium Witelona Uczelnia Państwowa

Place of publication:

Legnica

Date:

2022

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.5604/01.3001.0015.9793 ; oai:dbc.wroc.pl:118161

Language:

pol

Relation:

Zeszyty Naukowe Collegium Witelona ; Zeszyty Naukowe Collegium Witelona, nr 43(2)/2022 ; Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Collegium Witelona Uczelnia Państwowa

Group publication title:

Zeszyty Naukowe Collegium Witelona

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information