Object

Title: Katalog nowej żywności – informacyjna baza danych w procesie wprowadzana nowej żywności na rynki europejskie

Title in english:

Novel food catalogue – an information database for introducing novel food on the European markets

Creator:

Harasym, Joanna

Description:

Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies, 2021, Nr 37, s. 75-93

Abstrakt:

Nową żywnością mogą być produkty spożywcze nowo opracowane lub innowacyjne bądź też wyprodukowane z zastosowaniem nowych technologii i procesów produkcji. Do nowej żywności zalicza się również tradycyjną żywność pochodzącą z państw trzecich, tj. spożywaną poza obszarem Unii Europejskiej, która nie została wprowadzona do obrotu na rynek unijny na masową skalę. Część z tych produktów obecna była już w obrocie towarowym na rynkach europejskich, natomiast znaczna część jest zupełnie nowa i musi przejść procedury akceptacyjne, aby została dopuszczona na rynek UE. Obowiązek rejestracyjny spoczywa na przedsiębiorcy, który przy wsparciu odpowiedniego krajowego organu musi przeprowadzić procedurę rejestracyjną. Istotnym wsparciem informacyjnym jest Katalog nowej żywności, dostępny na stronach Komisji Europejskiej. Niniejszy artykuł otwiera cykl omawiający zawartość katalogu oraz aktualne aspekty procedury rejestracyjnej i oparty jest na serwisie informacyjnym Komisji Europejskiej.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2021

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/nit.2021.37.04 ; oai:dbc.wroc.pl:116438

Language:

pol

Relation:

Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies, 2021, Nr 37

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information