Object

Title: Bank centralny w procesie przemian gospodarczych w Polsce

Creator:

Śnihur, Janusz

Contributor:

Noga, Marian. Promotor ; Bogacka-Kisiel, Ewa Maria. Recenzent ; Pietrzak, Bogusław Jerzy. Recenzent

Description:

Rozprawa doktorska: Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, 2000, s. ; Autor nie wyraził zgody na upublicznienie rozprawy doktorskiej. Doktorat został zdigitalizowany i umieszczony w Bazie Wiedzy WIR. Udostępniany jest jednostanowiskowo po zalogowaniu w czytelni OIN Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, bud. U). Serdecznie zapraszamy.

Abstrakt:

Rozprawa dotyczy wpływu banku centralnego (Narodowego Banku Polskiego) na gospodarkę w okresie przemian. Podstawowym celem pracy było przedstawienie roli Narodowego Banku Polskiego w okresie transformacji gospodarki polskiej na przestrzeni lat 1990-1996, jak również zasygnalizowania procesu dostosowawczego polskiego systemu bankowego, a głównie banku centralnego do standardów bankowości unijnej. Praca ma charakter analityczno-dydaktyczny o zabarwieniu historycznym, a przedstawione w pracy dane są analizowane na podstawie porównania danych statystycznych przedstawionych w pracy. Bank centralny, odpowiedzialny za realizację celów polityki finansowej państwa, analizuje przebieg procesów gospodarczych i czynnie, za pośrednictwem instrumentów polityki pieniężnej, wpływa na jej rozwój z myślą o podtrzymaniu rozwoju gospodarczego kraju, umacnianiu pieniądza krajowego i jego siły nabywczej, jak również ograniczania inflacji.

Publisher:

Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2000

Resource Type:

rozprawa doktorska

Resource Identifier:

Sygnatura: DR 896 ; oai:dbc.wroc.pl:111332

Language:

pol

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights Owner:

Własność autora

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (projekt nr SONB/SP/463197/2020)

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information