Object

Title: Statystyczna analiza czasu trwania bezrobocia i optymalnego wyboru oferty pracy

Creator:

Mazurek, Edyta

Contributor:

Miszczak, Witold. Promotor ; Sokołowski, Andrzej. Recenzent ; Ostasiewicz, Stanisława. Recenzent

Description:

Rozprawa Rozprawa doktorska: Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, 2000, s.

Abstrakt:

Rozkład bezrobotnych według czasu poszukiwania zatrudnienia jest jedną z ważniejszych charakterystyk umożliwiających ocenę sytuacji na rynku pracy. Do tej pory brak jest wszechstronnej analizy długości okresu pozostawania bez pracy, problemów związanych z tym okresem oraz procesem znajdowania zatrudnienia. Głównym celem pracy jest ocena przydatności metod analizy historii zdarzeń: modeli nieparametrycznych, częściowo parametrycznych oraz parametrycznych do badania bezrobocia oraz zaproponowanie reguł optymalnego wyboru oferty pracy. Przydatność metod proponowanych do wykorzystania w analizie czasu poszukiwania zatrudnienia została zweryfikowana na przykładzie analizy rzeczywistych danych dotyczących czasu pozostawania bez pracy przez osoby zarejestrowane jako bezrobotne i zamieszkujące powiat wrocławski.

Publisher:

Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2000

Resource Type:

rozprawa doktorska

Resource Identifier:

Sygnatura: DR 926 ; oai:dbc.wroc.pl:105415

Language:

pol

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights Owner:

Własność autora

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

This page uses 'cookies'. More information