Object

Title: Produkcja ogrodnicza w województwie dolnośląskim – stan obecny i perspektywy rozwoju

Title in english:

Horticultural production in the Lower Silesian voivodeship – current statusand development prospects

Creator:

Adamczewska-Sowińska, Katarzyna ; Biesiada, Anita ; Gudarowska, Ewelina ; Kutkowska, Barbara ; Pilawka, Tomasz ; Szewczuk, Adam ; Szuk, Tomasz

Contributor:

Kutkowska, Barbara. Redaktor ; Biesiada, Anita. Redaktor

Description:

Monografie CCXXIII

Abstrakt:

Celem monografii było wskazanie potencjalnych możliwości i barier ograniczających rozwójprodukcji ogrodniczej w województwie dolnośląskim. Na wstępie dokonano charakterystykiwarunków klimatyczno-glebowych oraz zaprezentowano technologie produkcji ważniejszychupraw sadowniczych i warzywniczych. Na bazie danych pochodzących ze statystykipowszechnej oceniono skalę produkcji sadowniczej i warzywniczej w województwie dolnośląskimna tle kraju w latach 2000–2016 z uwzględnieniem wewnątrzregionalnych zróżnicowańtych produkcji na poziomie powiatów dolnośląskich. Opisano także rynek i kanały dystrybucjioraz przetwórstwo owocowo-warzywne w województwie dolnośląskim. Wskazanoperspektywy rozwoju produkcji ogrodniczej w regionie przy wykorzystaniu analizy SWOT.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2019

Resource Type:

książka

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:75809

Source:

<sygn. UP 134545 Lect.> ; click here to follow the link

Language:

pol

Relation:

Monografie - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights Owner:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Location:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

This page uses 'cookies'. More information