Object structure

Title:

Kształtowanie kultury międzynarodowej organizacji procesowej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Creating of the Culture of International Process Organisation

Creator:

Proszowska, Anita

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 169, s. 477-484

Abstrakt:

Celem niniejszego opracowania jest prezentacja i analiza wybranych aspektów kształtowania kultur organizacji międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem możliwych różnic kulturowych i ich wpływu na funkcjonowanie organizacji procesowej. W niniejszym artykule szczególną uwagę zwrócono na pojęcia kultury firmy, organizacji międzynarodowej, kultury organizacji procesowej, funkcjonujące podziały kultur narodowych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 169 ; Podejście procesowe w organizacjach

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu