Object structure

Title:

Autodynamizm jako mechanizm przekształcania się organizacji projektowej w procesową

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Autodynamizm as a Mechanism for Transforming the Project into the Process Oriented Organization

Creator:

Lichtarski, Janusz Marek

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 169, s. 470-476

Abstrakt:

Celem opracowania jest identyfikacja istoty autodynamizmu. Może być on zdefiniowany jako mechanizm samoodtwarzania się struktur zadaniowych. Na podstawie wyników badań empirycznych, w oparciu o metodę przekrojowych studiów przypadku stwierdzić możemy, że autodynamizm może prowadzić do przekształcania się organizacji zorientowanej projektowo w organizację procesową i jest to jeden z ważniejszych czynników wpływających na kształt struktur organizacyjnych przedsiębiorstw zorientowanych projektowo

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 169 ; Podejście procesowe w organizacjach

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu