Object structure

Title:

Zarządzanie procesowe w jednostkach samorządu terytorialnego – kierunki zmian

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Process Management in the Local Government Unit - Directions of Changes

Creator:

Pytko, Barbara

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 169, s. 396-404

Abstrakt:

W opracowaniu przedstawiono możliwości poprawy zarządzania administracją publiczną na poziomie lokalnym. Dokładnie zbadano elementy procesu zarządzania, strukturę i determinanty jakości procesu publicznego. Zaproponowano ujednolicenie standardów jakości usług z wykorzystaniem analizy przemian jakościowych jako nowych trendów zarządzania publicznego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 169 ; Podejście procesowe w organizacjach

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu