Show structure

Title:

Organizacja w ruchu a zarządzanie procesami

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Organisation in a Movement and Processes Management

Creator:

Olejczyk-Kita, Katarzyna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 169, s. 390-395

Abstrakt:

Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy dwie koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem można połączyć w sprawnie działającą firmę. Analizie poddane będą koncepcje organizacji w ruchu i zarządzania procesami

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 169 ; Podejście procesowe w organizacjach

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu