Object

Title: Struktura aktywów trwałych gospodarstw rolnych w Polsce w latach 2004-2008

Title in english:

Structure of Polish farms assets in the years 2004-2008

Creator:

Szafraniec-Siluta, Ewa

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 172, s. 460-471

Abstrakt:

Celem artykułu jest ocena zmian zachodzących w strukturze aktywów trwałych gospodarstw rolnych w Polsce w latach 2004-2008, a także w wartościach poszczególnych składników majątku, oraz wskazanie różnic zachodzących pomiędzy gospodarstwami usytuowanymi w różnych regionach Polski. Badania, poprzedzone kwerendą literatury, oparto na danych gromadzonych i publikowanych przez FADN. Struktura aktywów trwałych w poszczególnych regionach Polski pokrywa się ze średnią sytuacją w kraju. Najwyższy udział stanowią w niej budynki, następnie maszyny, urządzenia i środki transportu oraz ziemia, uprawy trwałe i kwoty produkcyjne. Najmniejszy udział w strukturze aktywów trwałych gospodarstw rolnych ogółem w Polsce, jak i w ujęciu regionalnym, stanowi stado podstawowe (płeć żeńska)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:73655

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 172 ; Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse przedsiębiorstw

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information