Object structure
Title:

Coaching dedykowany jako instrument usprawniania procesów obsługi klienta w salonie kosmetycznym

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Oriented coaching as the development instrument in clients process services in beauty salons

Creator:

Perechuda, Kazimierz ; Idzikowski, Wojciech ; Sobińska, Małgorzata

Subject and Keywords:

zarządzanie ; procesy biznesowe ; coaching dedykowany ; coaching ; knowladge management

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 218, S. 187-193

Abstrakt:

Dążenie organizacji do zdobywania przewagi konkurencyjnej wiąże się z koniecznością dokonywania zmian i wprowadzania innowacji. Wydaje się, że wyzwaniu temu muszą sprostać wszystkie organizacje bez względu na branżę, wielkość, lokalizację itd. W artykule skoncentrowano uwagę na procesie obsługi klienta w salonie kosmetycznym jako szczególnym przypadku organizacji nastawionej na tworzenie wartości dla klienta. Celem głównym artykułu jest zaprezentowanie metodologii coachingu dedykowanego jako sposobu usprawniania standardowego procesu obsługi klienta w sektorze usług kosmetycznych. Podjęto w nim próbę wykazania, że coaching dedykowany wpływa na wzrost skuteczności procesu obsługi klienta, mającego na celu przywiązanie klienta do marki

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 218 ; Strategiczne i operacyjne problemy rozwoju i wzrostu przedsiębiorstwa

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: