Object structure
Title:

Wzrost przedsiębiorstwa poprzez wzrost wartości relacji z klientami

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Company growth through an increase in customer relationship value

Creator:

Nowak, Milleniusz W.

Subject and Keywords:

przedsiębiorstwo ; CRM ; wzrost przedsiębiorstwa ; wartość relacji ; zaangażowanie w relacje ; value ; relationship involvement ; relationship satisfaction

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 218, s. 179-186

Abstrakt:

Wzrost przedsiębiorstwa może być traktowany jako kategoria wieloaspektowa. Szereg z tych aspektów dotyczy pośrednio lub wprost sfery zarządzania relacjami z klientami (CRM). Na tym tle w artykule zwrócono uwagę na jeden z wymiarów wzrostu firmy, jakim jest wzrost wartości relacji. W artykule podjęto próbę sformułowania pewnych wytycznych w celu identyfikacji barier wzrostu wartości relacji firmy z klientami, przejawiających się w niezadawalająco kształtującej się sile związku. Skoncentrowano się tu na zaangażowaniu klienta i jego zadowoleniu z relacji. Wytyczne te w znacznym stopniu znalazły potwierdzenie w odniesieniu do przeanalizowanego przypadku przedsiębiorstwa działającego na rynkach konsumpcyjnych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 218 ; Strategiczne i operacyjne problemy rozwoju i wzrostu przedsiębiorstwa

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: