Object

Title: Modelowanie procesów biznesowych z wykorzystaniem sieci Petriego i BPMN. Próba oceny metod

Title in english:

Business processes modeling using Petri Net and BPMN. An attempt to methods evaluation

Creator:

Chomiak-Orsa, Iwona ; Kołtonowska, Alicja

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2018, Nr 2 (48), s. 9-18

Abstrakt:

Celem artykułu jest porównanie wybranych metod modelowania procesów biznesowych. W pierwszej części artykułu wyjaśniono podstawowe pojęcia związane z badanym problemem, takie jak analiza biznesowa, model procesu biznesowego, oraz scharakteryzowano badane metody. W drugiej części dokonano analizy porównawczej przez pryzmat czterech kryteriów oceny. Artykuł stanowi jeden z etapów prac badawczych, jakie zostały podjęte w celu stworzenia hybrydowej metody modelowania procesów biznesowych, której zadaniem jest ich wspomaganie

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/ie.2018.2.01 ; oai:dbc.wroc.pl:63351

Language:

pol

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2018, Nr 2 (48)

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information