Object structure
Title:

Analiza i kategoryzacja projektów w procesie implementacji strategii przedsiębiorstwa

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Analysis and categorization of projects in the process of enterprise strategy implementation

Creator:

Cabała, Paweł ; Stabryła, Adam

Subject and Keywords:

planowanie strategiczne ; portfel projektów ; wielokryterialna ocena projektów ; implementacja strategii ; strategic planning ; project portfolio ; multi-criteria project evaluation ; strategy implementation

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 538, s. 58-73

Abstrakt:

Celem artykułu jest przedstawienie metodyki kategoryzacji projektów w procesie implementacji strategii przedsiębiorstwa. Analiza i kategoryzacja projektów mają znaczenie uniwersalne, niezależne od sposobu rozumienia i formułowania strategii w przedsiębiorstwie. Zastosowanie odpowiedniej metodyki oceny projektów może znacząco usprawnić proces wdrażania strategii. Na początku artykułu omówiono wpływ projektów na efektywność zarządzania rozwojem przedsiębiorstwa, a następnie proces zarządzania portfelem projektów. W drugiej części artykułu zdefiniowano pojęcie kategoryzacji i oceny agregatowej oraz zreferowano etapy proponowanej metodyki kategoryzacji projektów. Zagadnienia podjęte w artykule mogą stanowić podstawę doskonalenia systemu zarządzania projektami, w szczególności usprawniania decyzji w zakresie oceny i doboru przedsięwzięć w procesie realizacji strategii przedsiębiorstwa

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.538.04

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 538 ; Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: