Object structure
Title:

Cechy strategii relacyjnych – wyniki badań eksperckich

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Relational strategies features − experts’views

Creator:

Czakon, Wojciech

Subject and Keywords:

strategia ; relacje międzyorganizacyjne ; strategia relacyjna ; atrybuty ; eksperci ; strategy ; interorganizational relationships ; relational strategy ; attributes ; experts

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 538, s. 74-83

Abstrakt:

Artykuł podejmuje problem definiowania strategii relacyjnej. W celu opracowania wymiarów konstruktu strategii relacyjnej dokonano przeglądu literatury dla skonfigurowania pytań otwartych, zadanych celowo dobranej grupie 20 ekspertów. Analiza semantyczna i logiczna uzyskanych odpowiedzi pozwala sformułować tezę o istnieniu odrębnego typu strategii, tj. strategii relacyjnej. Eksperci w przeważającej mierze wskazują, że strategie relacyjne można opisywać w oparciu o cechy relacji międzyorganizacyjnych, instrumentalnych w osiąganiu celów strategicznych. Wyróżniają je cztery cechy: różnorodność, trwałość, oryginalność oraz stopień sformalizowania

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.538.05

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 538 ; Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: