Object structure
Title:

Inwestycje zagraniczne jako strategiczne wyzwanie w zarządzaniu klastrem

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Foreign investment as a strategic challenge in cluster management

Creator:

Bembenek, Bogusław

Subject and Keywords:

klaster ; zarządzanie ; inwestycje zagraniczne ; atrakcyjność inwestycyjna ; cluster ; management ; foreign investments ; investment attractiveness

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 538, s. 43-57

Abstrakt:

Artykuł koncentruje się na wybranych zagadnieniach z zakresu inwestycji zagranicznych w klastrze. Oprócz wstępu i zakończenia składa się z dwóch części, w których scharakteryzowano strategiczny wymiar inwestycji zagranicznych oraz zakres zaangażowania zagranicznych inwestorów w rozwój Doliny Lotniczej, posiadającej status Krajowego Klastra Kluczowego. Na podstawie wyników badań wykazano, że przedsiębiorczy ekosystem klastra, stwarzając dogodne warunki do rozwoju biznesu, kształtuje atrakcyjność inwestycyjną i przyciąga inwestorów. W artykule zwrócono uwagę na fakt, że pozyskiwane inwestycje zagraniczne stymulują różnorodne zmiany klastra i wspierają proces jego internacjonalizacji. Ponadto podkreślono, że stanowią przykład wyzwania strategicznego w zarządzaniu klastrem, gdyż wymagają m.in. sprawnej współpracy klastra z władzami samorządowymi, spójnej z polityką regionalną i koncepcją marketingu terytorialnego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.538.03

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 538 ; Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: