Object

Title: Praca informatyka w ocenie studentów kierunków ekonomicznych

Title in english:

The IT profession in the assessment of studentsof economic studies

Creator:

Chmielarz, Witold ; Parys, Piotr

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2018, Nr 1 (47), s. 9-31

Abstrakt:

Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie preferencji i oczekiwań studentów, związanych z ewentualnym podjęciem w przyszłości pracy w zawodzie informatyka. Analizie poddano postrzeganie przez studentów aktualnej sytuacji i warunków rynkowych, trendów rozwojowych, wyzwań, nadziei i obaw związanych z wykonywaniem pracy związanej z informatyką. Zbadano także bariery i uwarunkowania wyboru tego zawodu. Omówiono ponadto niedociągnięcia w szkolnictwie wyższym w tym zakresie oraz sposoby ich przezwyciężenia w osiąganiu przez studentów pozycji specjalistów IT. Badanie przeprowadzono metodą CAWI wśród studentów wybranych uczelni ekonomicznych w Polsce. Przeprowadzono dyskusję uzyskanych wyników i wyciągnięto wnioski, odnoszące się do poszczególnych aspektów prowadzonych badań. Sformułowano rekomendacje dotyczące oferty edukacyjnej dla studentów wybranych uczelni ekonomicznych pragnących pracować w zawodzie IT.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/ie.2018.1.01 ; oai:dbc.wroc.pl:59786

Language:

pol

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2018, Nr 1 (47)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information