Kolekcja

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics

Aby przejść do listy numerów czasopisma, kliknij tutaj.

Artykuły z Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu za lata 2008-2011 zostały zarejestrowane w ramach projektu Upowszechnienie zawartości Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu dofinansowanego z programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki - SONB/SP/546390/2022. W sytuacji, kiedy autorzy chcą wycofać zgodę na publikowanie treści w otwartym dostępie, prosimy o kontakt: ozon@ue.wroc.pl

podrzędne

Kolekcji: 0

Ostatnio dodane

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji