Object structure

Title:

Asclepius Mercurii Trismegisti Cum Commento [...]. Liber VI de immortalitate Animae, qui est primus Asclepij

Creator:

Rosselli, Annibale (1525-1593)

Contributor:

Hermes Trismegistus. Autor dzieła współwydanego

Subject and Keywords:

Hermes Trismegistus - dzieła przed 1800 ; mistyka - religia egipska - dzieła przed 1800 ; religia egipska - dzieła przed 1800 ; religia grecka - dzieła przed 1800 ; dusza - dzieła przed 1800 ; nieśmiertelność - dzieła przed 1800

Description:

Dzieło współwydane: Asclepius ; Stanowi t. 6 dzieła: Pymander Mercurii Trismegisti Cum Commento ; Solikowski, Jan Dymitr (1539-1603). Adr. ded. ; Proweniencje: Usum huius libri habet F. Lucas Ord. Nov. Obs. a V.P.Leonardo S.; Idem V. P. Kwaśniewski pro cella PP. loci eremitici; Fris Simonis Gnesnensis sub Rndo adm. Pre Petro Posnaniensi Ministro Poloniae ac Sacrae Theologiae lectore generali A.D. 1616; Pro cella pris Praed. Conv. Opatovii

Publisher:

Januszowski, Jan (1550-1613). Druk.

Place of publication:

Cracoviae [Kraków]

Date:

1590

Resource Type:

stary druk

Format:

image/x.djvu

Source:

Sygnatura oryginału: XVI.F.4134

Language:

lat

Relation:

Asclepius ; Pymander Mercurii Trismegisti Cum Commento ; Publikacja dofinansowana w ramach projektu "System upowszechniania piśmienniczych zbiorów specjalnych OSSOLINEUM we Wrocławiu poprzez digitalizację i publikację internetową jako promocja i popularyzacja dziedzictwa kulturowego"

Rights:

Domena publiczna (Public domain)

Access Rights:

Dla wszystkich bez ograniczeń

Location:

Zakład Narodowy im. Ossolińskich