Object structure

Title:

Pymander Mercurii Trismegisti Cum Commento [...]. Liber V de Elementis et descriptione totius orbis

Creator:

Rosselli, Annibale (1525-1593)

Contributor:

Hermes Trismegistus. Autor dzieła współwydanego

Subject and Keywords:

Hermes Trismegistus - dzieła przed 1800 ; astrologia egipska - dzieła przed 1800 ; mistyka - religia egipska - dzieła przed 1800 ; kosmogonia egipska - dzieła przed 1800 ; religia egipska - dzieła przed 1800 ; religia grecka - dzieła przed 1800

Description:

Dzieło współwydane: Pymander ; Proweniencje: Ego fr. Hannibal Roselli author libri concego usum non dominium istius libri quinti Venerando Pri Blasio Wolstinensi sacerdoti, confessori et praedicatori; Utitur F. Jacobus Jełowicki Ord. S. Francisci de Observ.; Pro loco Przeworscensi reliquit idem fr. Jacobus Jełowicki ; [Zygmunt Czarnecki]; Biblioteka Fundacyi W. hr. Baworowskiego

Publisher:

Januszowski, Jan (1550-1613). Druk.

Place of publication:

Cracoviae [Kraków]

Date:

1586

Resource Type:

stary druk

Format:

image/x.djvu

Source:

Sygnatura oryginału: XVI.F.4134

Language:

lat

Relation:

Pymander ; Pymander Mercurii Trismegisti Cum Commento ; Corpus Hermeticum ; Publikacja dofinansowana w ramach projektu "System upowszechniania piśmienniczych zbiorów specjalnych OSSOLINEUM we Wrocławiu poprzez digitalizację i publikację internetową jako promocja i popularyzacja dziedzictwa kulturowego"

Rights:

Domena publiczna (Public domain)

Access Rights:

Dla wszystkich bez ograniczeń

Location:

Zakład Narodowy im. Ossolińskich