Object structure
Title:

Znaczenie kosztów transakcyjnych w wycenie kredytów bankowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The importance of transaction costs in the valuation of bank credits

Creator:

Pielichaty, Edward

Subject and Keywords:

należności kredytowe ; metoda zamortyzowanego kosztu ; efektywna stopa procentowa ; koszty transakcyjne ; loan receivables ; amortized cost method ; effective interest rate ; transaction costs

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 524; s. 114-120

Abstrakt:

W sektorze bankowym nastąpiły w ostatnich latach istotne zmiany w zakresie wyceny należności z tytułu kredytów, pożyczek czy dłużnych papierów wartościowych, tj. pozycji dominujących w aktywach banków. Nowe regulacje w zakresie rachunkowości finansowej, obowiązujące już od 2005 r., wprowadziły do wyceny m.in. należności kredytowych metodę zamortyzowanego kosztu. Niniejszy artykuł poświęcono problematyce uwzględniania kosztów transakcyjnych w wycenie kredytów za pomocą tej metody. W szczególności celem artykułu jest analiza i ocena wpływu rozliczania kosztów transakcyjnych na sytuację wynikową banku. Koszty transakcyjne stanowią bardzo ważną i nie do końca zbadaną dziedzinę ekonomii. Istnieją jako skutek niedoskonałej informacji oraz tego, iż ludzie posiadają ograniczone zdolności poznawcze i obliczeniowe oraz popełniają błędy. Koszty transakcyjne występują na poziomie rynkowym (tarcia sił rynkowych) oraz firmy jako koszty menedżerskie

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.524.10

Language:

pol

Relation:

Koszty w działalności gospodarczej ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 524

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: