Object structure
Title:

Prezentacja informacji o kosztach i innych całkowitych dochodach według międzynarodowych standardów rachunkowości i na przykładzie grup kapitałowych notowanych na GPW w Warszawie

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Presentation of information on costs and other comprehensive income according to international accounting regulations using the example of capital groups listed on the Warsaw Stock Exchange

Creator:

Prewysz-Kwinto, Piotr

Subject and Keywords:

sprawozdanie finansowe ; koszty ; inne całkowite dochody ; dochód całkowity ; MSR/MSSF ; standardy rachunkowości ; financial statement ; costs ; other comprehensive income ; comprehensive income ; IAS/IFRS ; accounting regulations

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 524; s. 121-136

Abstrakt:

Wynik finansowy należy do najważniejszych kategorii ekonomicznych wykorzystywanych przez użytkowników do oceny sytuacji finansowej jednostki oraz jej kadry zarządzającej. Zasady jego ustalania i prezentacji w sprawozdaniu finansowym określają normy rachunkowości, które w ostatnich latach ulegały w tym zakresie dość dużym zmianom. W opracowaniu przedstawiono najważniejsze aspekty dotyczące prezentacji informacji o kosztach i innych całkowitych dochodach w świetle rozwiązań zawartych w międzynarodowych standardach rachunkowości oraz zwrócono uwagę na problemy z tym związane. Zasadniczą jego część stanowi jednak prezentacja wyników przeprowadzonego badania sześćdziesięciu grup kapitałowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w zakresie sposobu prezentacji informacji w sprawozdaniu z całkowitych dochodów. Badaniem objęto skonsolidowane sprawozdania finansowe za lata 2015-2017, a otrzymane wyniki odniesiono do rezultatów wcześniejszych badań prowadzonych w tym zakresie

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.524.11

Language:

pol

Relation:

Koszty w działalności gospodarczej ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 524

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: