Object structure
Title:

Koszty w procesie outsourcingu

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Costs in outsourcing process

Creator:

Marcinkowska, Elżbieta

Subject and Keywords:

outsourcing ; koszt ; koszty transakcyjne ; organizacje publiczne ; cost ; transaction costs ; public organisations

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 514, s. 227-236

Abstrakt:

W artykule poruszono kwestię oszczędności kosztów jako istotnej przesłanki w decyzjach outsourcingowych podejmowanych przez menedżerów organizacji publicznych. Celem artykułu jest przeanalizowanie kosztów usługi i kosztów transakcyjnych na tle cyklu życia usługi outsourcingowej na przykładzie dwóch jednostek publicznych, które przeprowadziły outsourcing usług pomocniczych. Badane jednostki decyzję o zastosowaniu outsourcingu podejmowały w oparciu o analizę kosztów realizowanej usługi we własnym zakresie i outsourcingu. Wykazywane oszczędności były dla menedżerów tych jednostek podstawą w podejmowaniu decyzji o zastosowaniu outsourcingu. Przeprowadzona analiza kosztów transakcyjnych ex post i ex ante potwierdziła ich współzależność. Zastosowanymi w artykule metodami badawczymi są: studia literaturowe, wywiad kwestionariuszowy, analiza dokumentów oraz analiza porównawcza

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.514.22

Language:

pol

Relation:

Zarządzanie kosztami i dokonaniami ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 514

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: